oNEwAY首张唱片《公主听后摇了摇头》昆明首发演出

昆明电子/后摇滚乐队oNEwAY
处女EP《公主听后摇了摇头》昆明首发式

地址:昆明市赵家堆昆明大学正门旁
门票:免
活动:演出+EP现场同步贩售

oNEwAY:www.douban.com/artist/oneway
《公主听后摇了摇头》:www.douban.com/subject/3694396

(海报设计:妄为)